Arhiv razpisov

DatumNaslov
22.03.2019Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019
22.03.2019Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica v letu 2019
22.03.2019Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2019
22.03.2019POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
20.03.2019Povabilo k oddaji ponudbe dobava čistilnega materiala za občino Ilirska Bistrica v letu 2019 in 2020
20.03.2019Povabilo k oddaji ponudbe skrb za tehnično brezhibnost službenih vozil občine Ilirska Bistrica v letu 2019 in 2020
20.03.2019Povabilo k oddaji ponudbe izvajanje splošnih del za potrebe delovanja občine Ilirska Bistrica v letu 2019 in 2020
20.03.2019Povabilo k oddaji ponudbe dobava pisarniškega materiala za občino Ilirska Bistrica v letu 2019 in 2020
13.03.2019JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2019
23.12.2018Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo
21.12.2018Povabilo k oddaji ponudbe Kanalizacija Čelje II. faza
19.12.2018Povabilo k oddaji ponudbe Deponija Jelšane II. faza
05.11.2018Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
12.10.2018Povabilo k oddaji ponudbe Čistilna naprava v vodarni Podstenjšek
08.10.2018Novogradnja OŠ Podgrad – izgradnja povezovalnega hodnika
04.10.2018Povabilo k oddaji ponudbe za ureditev avtobusnega postajališča Pregarje
04.10.2018Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe prireditev v občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture v letu 2019
28.09.2018Povabilo k oddaji ponudbe za komunalno opremljanje Industrijske cone Ilirska Bistrica - TRNOVO
18.09.2018Povabilo k oddaji ponudbe Kolesarski pas in površine za pešce - Gregorčičeva in Bazoviška
03.09.2018Nakup reševalnega vozila TIP A2 – pol povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa
<< 67891011121314 >>
ar©tur