Arhiv razpisov

DatumNaslov
02.12.2021Natečaj za inovacije Slovenija D-CARE Interreg Podonavje
01.12.2021Poziv k projektnim idejam
01.12.2021Prijavite se na Start-tourism- up
02.11.2021Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021
22.10.2021Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe prireditev v občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture v letu 2022
19.10.2021Javni razpis za sofinanciranje programov za obvladovanje demence v letih 2021, 2022 in 2023
19.10.2021Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021
15.10.2021Javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči UKREP 3
15.10.2021Javni razpis GOSPODARJENJE Z DIVJADJO
12.10.2021Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021
04.10.2021Objavljen javni poziv za projekte LAS Notranjska
27.09.2021JAVNI RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA ŠOLSKO OZ. ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022
27.08.2021Javni poziv za denarne spodbude za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica
29.07.2021»Izgradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica – Rodik – ponovitev postopka za sklop 8: Vodovod VH Veliko Brdo – VH Jelšane«
27.07.2021SEEMEET 2021
27.07.2021Javni razpis prireditve 2021
22.07.2021REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 636751 PODGRAJE (ponovni)
13.07.2021Obvestilo o zaključenem natečajnem postopku
06.07.2021Pet javnih razpisov s področja čebelarstva
30.06.2021MOST NA LC 135171 KOSEZE- MALA BUKOVICA
<< 123456789 >>
ar©tur