Arhiv razpisov

DatumNaslov
04.05.2021Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov na območju Primorsko-notranjske regije 2021
20.04.2021Komunalna oprema v IC na Baču
20.04.2021Kanalizacija Čelje 3. faza
14.04.2021REKONSTRUKCIJA DELA LOKALNE CESTE LC 135071 Mežnarija - Podstenje (ponovna objava)
12.04.2021Javni razpis za prosto delovno mesto - SVETOVALEC
08.04.2021Javna dražba za prodajo več nepremičnin
07.04.2021Povabilo k oddaji ponudbe Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica - Rodik
31.03.2021JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2021
31.03.2021PONOVNI JAVNI POZIV za evidentiranje kandidatov – predstavnikov strokovne javnosti za člane uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«
28.03.2021Za društva, zveze in združenja ter Sindikat kmetov do 355.000 evrov
18.03.2021Javni razpis za finančne spodbude v gospodarstvu
17.03.2021Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike
16.03.2021Javni poziv PONI Primorsko-notranjska
15.03.2021Javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije
15.03.2021Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022
12.03.2021Razpis za ravnatelja OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
09.03.2021Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021)
05.03.2021POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
03.03.2021Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3
03.03.2021Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2
123456789 >>
ar©tur