MOST NA LC 135171 KOSEZE- MALA BUKOVICA

datum: 30.06.2021

kategorija: Razpisi

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija "Mostu na LC 135171 Koseze – Mala Bukovica", na zemljišču s parcel. št. 482/1 v k.o. 2540 – Mala Bukovica.

Obvestilo o naročilu male vrednosti

Obvestilo o naročilu male vrednosti

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija

 

Vsebina projektne dokumentacije s tehničnim poročilom

0 Vodilni načrt _ Most Mala Bukovica

2 Načrt gradbeništva _ Statika

Poročilo o detajlnem pregledu premostitvenega objekta_Igmat

 

Predračun

PREDRAČUN_ Most Mala Bukovica_ obrazec 15

 

ESPD

Naročnik_ESPD (4)

ar©tur