Javni razpis za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno – raziskovalne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2018

ar©tur