Obnova upravnega dela prostorov Upravno-kulturnega centra Dom na Vidmu

datum: 19.10.2017

kategorija: Razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun:

- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana;

- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica  28, 1000 Ljubljana;

- ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, Cesta IX 6, 1000 Ljubljana;

na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju – ZJN-3) vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz Razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo priložnostnega skupnega javnega naročila gradnje OBNOVA UPRAVNEGA DELA PROSTOROV UPRAVNO-KULTURNEGA CENTRA DOM NA VIDMU.

 

S spoštovanjem,

Župan, Emil Rojc, l.r.

 

Oznaka naročila je JN008980/2017-B01.

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=226882
 

Razpisna dokumentacija

Projektna dokumentacija - 1

Projektna dokumentacija - 2

ar©tur