Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo

datum: 01.02.2017

kategorija: Razpisi

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo

Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in  samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26.1.2017, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Z NEPOSREDNO POGODBO

 

  1. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem so naslednji poslovni prostori:
  • poslovni prostor v izmeri 52,20 m2, št. stavbe 818, k.o. Ilirska Bistrica (Ulica IV. armije, Ilirska Bistrica), po izklicni ceni 1,30 EUR/mesec/m2,
  • poslovni prostor v izmeri 90,10 m2, št. stavbe 1204, k.o. Trnovo (Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica), po izklicni ceni 0,70 EUR/mesec/m2,
  • poslovni prostor v izmeri 111,60 m2, št. stavbe 1204, k.o. Trnovo (Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica), po izklicni ceni 0,70 EUR/mesec/m2,
  • poslovni prostor v izmeri 72,00 m2, št. stavbe 1204, k.o. Trnovo (Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica), po izklicni ceni 0,70 EUR/mesec/m2,

 

Poslovni prostori se oddajo v najem za dobo petih let.

 

  1. Utemeljitev oddaje v najem z neposredno pogodbo: izkazan interes za najem samo s strani enega ponudnika (za vsak poslovni prostor posebej).

 

  1. Pogodbe bodo sklenjene po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani občine.

 

 

Številka zadeve: 3528-60/2016

                         3528-62/2016

Datum: 1.2.2017

 

                                                                                       župan Emil Rojc, l.r.

                                                                                      Občina Ilirska Bistrica

 

ar©tur