Javni razpis za izbiro izvajalca za Izdelavo celostne prometne strategije občine Ilirska Bistrica

datum: 23.03.2016

kategorija: Razpisi

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje NMV za storitev: IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE ILIRSKA BISTRICA, NMV1859/2016

Številka: 430-58/2016

Datum:   23.03.2016

 

Povabilo k oddaji ponudbe:

 

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev:

IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE ILIRSKA BISTRICA

 

naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

                  Tel.: 05/ 71 41 361, Fax: 05/ 71 41 284, http://www.ilirska-bistrica.si/

                  matična številka: 5880416, davčna številka: SI19908911

Vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev izdelave celostne prometne strategije, ki je predmet razpisa.

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

Razpisna dokumentacija

Projektna naloga

 

                   

ar©tur