Hrušica

Občina Ilirska Bistrica je geografsko razdeljena na pet večjih enot. Na skrajno jugozahodnem delu zajema Podgrajsko podolje, ki poteka vzdolž regionalne ceste Kozina – Starod. Proti jugu obsega kraško pokrajino Čičarijo do hrvaške meje, severno se vzpenja v osrednji del Brkinov. Večji vasi sta Hrušica in Podgrad. Hrušica velja za eno najstarejših naselij v teh krajih, saj je bila hrušiška prafara v zgodovinskih virih omenjena že leta 1327.