Preklic 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 24.09.2015

kategorija: Gradivo in sklepi OS

Preklic 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Občinski svet

 

 

Številka: 011-40/2015

Datum: 21.9.2015

 

 

Ob smiselni uporabi 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 – spremembe in dopolnitve)

 

 

PREKLICUJEM

 

sklic 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za četrtek, 24.9.2015, ob 17. uri.

 

 

 

 

                                                                                  ŽUPAN OBČINE

                                                                                       Emil Rojc 

 

 

 

 

 

 

 

OBVEŠČENI:

-          Člani OS

-          Občinska uprava

-          Predsednik NO

-          Poročevalci k posamezni točki dnevnega reda

-          Načelnica UE

-          Novinarji

ar©tur