3. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 27.07.2015

kategorija: Gradivo in sklepi OS

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

 OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-35/2015

Ilirska Bistrica, 24.7.2015

 

 

 

Na podlagi 33. in 35 člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 30. 7. 2015, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

 

1.        Predhodno mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Ilirska Bistrica

 

 

2.       Plačilo storitve bivanja in oskrbe v stanovanjski skupini kot nadomestni obliki bivanja in oskrbi izven mreže javne skupnosti.  

 

 

 Gradivo

 

 

                                                                                                           ŽUPAN OBČINE

                                                                                                               Emil Rojc, l.r.

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- novinarji

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ar©tur