22. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 12.02.2014

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet


Številka: 011-10/2014

Ilirska Bistrica, 12.2.2014


Na podlagi 33. in 35 člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

  

S K L I C U J E M

22. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 13. 2. 2014, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Obravnava sklepa o zagotovitvi sredstev iz proračunske rezerve za pomoč ob naravni nesreči

     poroča: župan

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 


 

                                                                                                           ŽUPAN OBČINE

                                                                                                               Emil Rojc, l.r.

 

 VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- Janko Slavec, poveljnik  CZ Občine Ilirska Bistrica,

- Luka Špilar, namestnik poveljnika  CZ Občine Ilirska Bistrica,

- poročevalci,

- novinarji.

 

gradivo

ar©tur