15. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 09.04.2013

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                        

Občinski svetŠtevilka: 011-12/2013

Ilirska Bistrica, 8.4.2013 

 

Na podlagi 33. in 35 člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

                                                                      S K L I C U J E M

                              15. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                    ki bo v ČETRTEK, 11. 4. 2013, ob 16.30 v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1. Kadrovske zadeve

     poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

                                                                                                            ŽUPAN OBČINE

                                                                                                               Emil Rojc, l.r.

 VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- poročevalci,

- novinarji.

 

gradivo

ar©tur