20. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - OBVESTILO

datum: 08.11.2021

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

URAD ŽUPANA

 

Številka: 011-42/2021

Ilirska Bistrica, 8. 11. 2021

 

ZADEVA: 20. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

 

Zaradi upoštevanja določil Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l.  RS 174/2021) vam sporočamo spremembo kraja zasedanja 20. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.

Seja bo v ČETRTEK, 11. 11. 2021, ob 17.00 uri v veliki predavalnici družbe TIB STORITVE d. o. o., Šercerjeva cesta 17, Ilirska Bistrica.

                                                                                                                            Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica

ar©tur