5. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 17.11.2016

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-44/2016

Ilirska Bistrica, 17. 11. 2016

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

S K L I C U J E M

5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v SREDO, 23. 11. 2016, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Obravnava problematike namestitve migrantov in beguncev na območju občine Ilirska Bistrica

poroča: župan

 

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                                                                                                          Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- RS, Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana,

- Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2 , 1501 Ljubljana,

- novinarji.

 

 

 

 

 

ar©tur