Delovna telesa

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

Predsednik Marjan Tavčar SD OO Il. Bistrica
Član Dušan Grbec OO SDS Ilirska Bistrica
Član Andrej Batista Lista SVEŽI
Članica Teja Iskra NSI Ilirska Bistrica
Član Aleš Zidar Lista ZA - Aleša Zidarja

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Predsednica Lilijana Valenčič SD OO Il. Bistrica
Namestnik predsednice    
Članica Teja Iskra NSI Ilirska Bistrica
Član Zdravko Kirn DESUS, OO Il. Bistrica
Članica Nevenka Tomšič DESUS, OO Il. Bistrica
Član Anton Frank OO SDS Ilirska Bistrica
Član Marko Mršnik Lista SVEŽI
Član Milenko Oblak Lista ZA - Aleša Zidarja
     

KOMISIJA ZA MEDNARODNO, MEDOBČINSKO IN OBMEJNO SODELOVANJE

Predsednik Stanislav Zver SD OO Il. Bistrica
Član Zdravko Kirn DESUS, OO Il. Bistrica
Član Anton Tonjo Janežič SLS OO Il. Bistrca
Članica Alma Iskra LMŠ
Članica Karmen Ličan SD OO Il. Bistrica

 

 ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE 

Predsednica   SD OO Il. Bistrca
Namestnik predsednice    
Članica Nevenka Tomšič DESUS, OO Il. Bistrica
Član Anton Tonjo Janežič SLS OO Il. Bistrca
Član Aleš Zidar Lista ZA - Aleša Zidarja
Član Igor Karlič OO SDS Ilirska Bistrica
Članica Sonja Rojc SD OO Il. Bistrca
Član Branko Ujčič SD OO Il. Bistrca

 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Predsednik Simon Vičič Lista SVEŽI
Namestnik predsednika    
Član Ivan Simčič LMŠ
Član Anton Tonjo Janežič SLS OO Il. Bistrica
Član Nejc Udovič LNOKS
Članica Sonja Koren Čeligoj DESUS, OO Il. Bistrica
Član Domen Vodopivec NSI Ilirska Bistrica
Član Damjan Ljubič Lista ZA - Aleša Zidarja

 

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN INFRASTRUKTURO

Predsednik Igor Janičijević SD OO Il. Bistrica
Namestnik predsednika    
Član Anton Tonjo Janežič SLS OO Il. Bistrca
Član Nejc Udovič LNOKS
Članica Tjaša Pecman Poles Lista ZA - Aleša Zidarja
Član Ivan Dolgan OO SDS Ilirska Bistrica
Članica Petra Grlj NSI Ilirska Bistrica
Članica Mateja Brižan Lista SVEŽI

 

ODBOR ZA STAVBNA ZEMLJIŠČA, STANOVANJSKE ZADEVE IN POSLOVNE PROSTORE

Predsednica Sonja Čošić SD OO Il. Bistric
Namestnik predsednika    
Član Andrej Černigoj NSI Ilirska Bistrica
Član Vlado Hrvatin LMŠ
Članica Mateja Matko Lista SVEŽI
Član Janko Barille LMŠ
Član Joško Štembergar LNOKS
Članica Adriana Gombač OO SDS Ilirska Bistrica

 

 

 

ar©tur