Sklep o sprejetju stališča do predlogov na izhodišča za SD6 OPN

datum: 17.03.2021

kategorija: Urejanje prostora

V smislu tretjega odstavka 108. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 16/17) in na podlagi 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur.l.RS št. 189/20) je župan Občine Ilirska Bistrica dne  16.3.2021 sprejel

 

 

SKLEP

 

o sprejetju  stališča o Občine Ilirska Bistrica

do predlogov iz  javne seznanitve  z Izhodišči za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica

 

1.člen

Sprejme se pripravljeno stališče do predlogov pridobljenih med javno seznanitvijo z Izhodišči za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica.

 

2.člen

Stališče do podanih predlogov je preučil:

 

- Izdelovalec izhodišč Studio 3 d.o.o., Viljem Fabčič, u.d.i.a.,

Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina, Št. projekta: št. 789-20, december 2020,

 

3.člen

Izdelano stališče bo objavljeno na oglasni deski in spletni strani občine http://www.ilirska-bistrica.si

 

4.člen

Priloga tega sklepa je stališče do predlogov pridobljenih med  javno seznanitvijo ter izjava izdelovalca stališča.

 

 

6.člen

Ta sklep stopi v veljavo takoj.

 

 

Številka: 3500-3/2021

Datum:  16.3.2021

 

 

                                                          

                                                                                                   Župan

                                                                                       Občine Ilirska Bistrica:

                                                                                                 Emil ROJC, l.r.

 

Sklep

Stališče

Izjava

na prejšnjo stran

ar©tur