Sprejet in objavljen odlok OPPN za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje

ar©tur