Stališča do pripomb iz javne razgrnitve OPPN

datum: 09.04.2020

kategorija: Urejanje prostora

Sklep OPPN kmetije na Brdih.pdf

Stalisca OPPN na Brdih.pdf

 

na prejšnjo stran

ar©tur