Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN

datum: 24.01.2020

kategorija: Urejanje prostora

Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN

na prejšnjo stran

ar©tur