Neuradno prečiščeno besedilo OPN

datum: 14.11.2017

kategorija: Urejanje prostora

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Ilirska Bistrica obsega:
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 56/17).

Neuradno prečiščeno besedilo OPN

Neuradno prečiščeno besedilo - Priloga 1

na prejšnjo stran

ar©tur