Facebook

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA V ČASU REFERENDUMSKE KAMPANJE

datum: 07.11.2022

kategorija: Uradne objave

ar©tur