Facebook

Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

datum: 15.07.2022

kategorija: Uradne objave

Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, objavljamo Prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj upravičencem, ki so sodelovali na Javnem razpisu.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04,34/04,62/06,11/09,8/11 in 14/04 s spremembami) in na podlagi Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem št. 352-37/2021-1 ki je bil objavljen dne 17.12.2021, Občina Ilirska Bistrica objavlja

 

PREDNOSTNO LISTO A ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

 

Seznam upravičencev, ki po kriterijih 9. člena Pravilnika niso zavezani za plačilo varščine:

 

UVRSTITEV NA

PREDNOSTNO LISTO

ŠT. ZADEVE

LISTA

TOČKE

1

352-17/2022

A

360

2

352-1/2022

A

350

3

352-8/2022

A

350

4

352-3/2022

A

330

5

352-10/2022

A

320

6

352-13/2022

A

310

7

352-42/2021

A

300

8

352-12/2022

A

270

9

352-9/2022

A

260

10

352-7/2022

A

250

11

352-14/2022

A

220

12

352-4/2022

A

170

 

 

Seznam upravičencev, ki so po kriterijih 9. člena Pravilnika zavezani za plačilo varščine:

UVRSTITEV NA

PREDNOSTNO LISTO

ŠT. ZADEVE

LISTA

TOČKE

1

352-2/2022

B

190

 

Pravico do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem niso pridobili tisti prosilci, ki niso izpolnjevali pogojev iz Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Upravičencem, ki so glede na doseženo število točk pridobili pravico do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, bo stanovanje dodeljeno na podlagi dokončnega seznama upravičencev, stanovanja pa se bodo dodeljevala postopoma po vrstnem redu uvrščenih.

 

Številka: 352-37/2021-3

Datum: 15.7.2022

 

Občina Ilirska Bistrica

ar©tur