Imenik

Emil Rojc, župan

Urad župana
Soba:       1/II
Telefon:   05/71-12-300
Faks:       05/71-41-284
e-pošta: 

 

Andreja Derenčin,  direktorica občinske uprave

Urad župana
Soba:       2/II
Telefon:   05/71-12-300
Faks:       05/71-41-284
e-pošta: 

 

Tina Kocjan

Oddelek za gospodarstvo in finance

Soba:       2/III
Telefon:   05/71-12-310
Faks:       05/71-41-284
e-pošta: 

 

Zdenka Tomažič

Oddelek za družbene dejavnosti
Soba:       6/III
Telefon:   05/71-12-330
Faks:       05/71-41-284
e-pošta: 


 

Dragica Kastelic Boštjančič                                                                  

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo
Soba:      7 /II
Telefon:   05/71-12-320
Faks:       05/71-41-284
e-pošta:                                                                      

ar©tur