Vloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata

Oddelek za gospodarstvo in finance

Naziv postopka:

IZDAJA SOGLASJA ZA ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA LOKALA

Opis postopka:

Gostinski obrat lahko v izjemnih primerih (kulturne in športne prireditve, prireditve turističnega značaja, sejmi in podobno) zaprosi za enkratno podaljšanje obratovalnega časa preko časovnega termina, določenega v Odloku o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.

Enkratno podlajšanje obratovalnega časa obori pristojna oseba Občinske uprave na podlagi vloge gostinca.

Zahtevane priloge:

  • soglasje pristojne krajevne skupnosti

Pravna podlaga:

  • Zakon o gostinstvu ZGos-UPB2 (Ur.l. RS, št. 93/2007 in 26/2014)
  • Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur.l. RS, št. 78/1999, 107/2000, 30/2006, 93/2007)
  • Odlok o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnika, št. 6/2000)

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je potrebno za enkratno podaljšanje plačati upravno takso v višini 22,60€.

Kontakt:

Oddelek za gospodarstvo in finance

Tanja Šajina

Pritličje, levo

Telefon: 05 71 12 315

Elektronska pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

obrazec vloga enkratno podaljšanje obratovalnega časa g.pdf

ar©tur