Facebook

Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Oddelek za gospodarstvo in finance

Naziv postopka:

PRIJAVA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJE)

Opis postopka:

Vlagatelj poda prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) z vlogo po pošti  ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu lokalne skupnosti 15 dni pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto, začetkom obratovanja ali spremembo obratovalnega časa.
Gostincu, ki ne zaproša za podaljšani obratovalni čas, po prvi potrditvi ni treba za vsako koledarsko leto ponovno prijavljati razporeda obratovalnega časa, če tega ne spreminja in če ni prišlo do sprememb, ki se nanašajo na osnovne podatke o gostinskem lokalu.

Podaljšani obratovalni čas se odobri v skladu z določbami zakonodaje in Odloka o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Ilirska Bistrica, za obdobje do enega leta.

Zahtevane priloge:

- mnenje pristojne krajevne skupnosti za prijavo podaljšanega obratovalnega časa

Pravna podlaga:

  • Zakon o gostinstvu ZGos-UPB2 (Ur.l. RS, št. 93/2007)
  • Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur.l. RS, št. 78/1999, 107/2000, 30/2006, 93/2007)
  • Odlok o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnika, št. 6/2000)

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je potrebno plačati:

  • prijava podaljšanega obratovalnega časa - taksa znaša 22,60€.
  • prijava rednega obratovalnega časa je takse prosta na podlagi 32. točke 28. člena ZUT-I.

Kontakt:

Oddelek za gospodarstvo in finance

Tanja Šajina

Pritličje, levo

Telefon: 05 71 12 315

Elektronska pošta: 

 

Obrazci:

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrat.pdf

ar©tur