Facebook

Obvestilo o javni prireditvi

Urad župana

Naziv postopka

ODDAJA OBVESTILA O JAVNI PRIREDITVI

Opis postopka:

Vlagatelj  vloži obvestilo o javni prireditvi oz. javnem shodu osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica. 

V skladu z Zakonom o javnih zbiranjih je organizator dolžan priglasiti javno prireditev oz. javni shod.  Potrjeno obvestilo služi kot dokazilo o priglasitvi javnega dogodka.

Zahtevane priloge:

/

Pravna podlaga:

  • Zakon o javnih zbiranjih (Ur. list RS, št. 113/2005 ZJZ-UPB2)

Taksa:

Takse za vlogo ni.

Potrdilo je takse prosto na podlagi 32. točke 28. člena ZUT-UPB3 in ZUT-G (Ur.l. RS, št. 42/07, 126/07, 88/2010)

Kontakt:


Tjaša Kaluža

Prvo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 12 327

 

Obrazci:

Obvestilo o javni prireditvi.doc

ar©tur