Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:
IZDAJA SOGLASJA ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE

Opis postopka:

Javne površine, za katere je potrebno pridobiti soglasje za uporabo so:

  • občinske ceste, pločniki, parkirišča,
  • parki, drevoredi, zelenice, otroška igrišča, zemljišča v vikend naseljih v lasti ali upravi Občine Ilirska Bistrica in gozdovi s posebnim namenom.

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo soglasja za uporabo javne površine z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Soglasje za uporabo javne površine izda oddelek za gospodarsko infrastrukturo.

Zahtevane priloge:

  • mapna kopija z vrisanim zemljiščem, ki je predmet vloge

Pravna podlaga:

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Ur. objave Snežnika št. 3/2003)

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je potrebno plačati upravno takso v višini 22,60€. 

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Marko Tomažič

Drugo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 12 326

Elektronska pošta: marko.tomazic@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine.pdf

ar©tur