Facebook

Vloga za najem poslovnega prostora

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:
NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za najem poslovnega prostora z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Najem poslovnega prostora odobri oddelek za gospodarsko infrastrukturo, ob soglasju Občinskega sveta.

  Zahtevane priloge:

  • sklep o vpisu družbe v sodni register (za pravne osebe),
  • potrdilo banke o neblokaciji TRR, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev.

Pravna podlaga:
Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) (Ur.l. SRS, št. 18/1974)

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Ur.l. RS, št. 14/2007)

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50€.

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Patricija Jelenič

Drugo nadstropje, desno

Telefon: 05 71 12 332

Elektronska pošta: 

Obrazci:

Najem poslovnega prostora (2).pdf

 

ar©tur