Vloga za izdajo soglasja k postavitvi reklamnih panojev oz. drugih komercialnih sporočil

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:
IZDAJA SOGLASJA K POSTAVITVI REKLAMNIH PANOJEV OZ. DRUGIH KOMERCIALNIH SPOROČIL

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo soglasja k postavitvi reklamnih panojev oz. drugih komercialnih sporočil z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Soglasje k postavitvi reklamnih panojev izda oddelek za gospodarsko infrastrukturo.

Zahtevane priloge:

  • kopija katastrskega načrta,
  • zemljiškoknjižni izpisek.

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je potrebno za vlogo plačati upravno takso v višini 22,60€.

Kontakt:


Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Stanko Škrab

Drugo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 12 323

Elektronska pošta: stanko.skrab@ilirska-bistrica.si
 

Obrazci:

 

Reklamni panoji.pdf

 

ar©tur