Vloga za izdajo projektnih pogojev

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:
IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo projektnih pogojev z vlogo po pošti  ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Projektne pogoje h gradnji izda Oddelek za gospodarsko infrastrukturo občine Ilirska Bistrica.

Zahtevane priloge:

  • Projektna dokumentacija

Pravna podlaga:
Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 110/2002)

Zakon o javnih cestah (ZJC-1)

Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v občini Il. Bistrica

Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Taksa:

Potrdilo je takse prosto na podlagi 35. točke 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I)

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Stanko Škrab

Drugo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 12 323

Elektronska pošta: 

Obrazci:

Vloga_za_izdajo_projektnih_pogojev (2).pdf

ar©tur