POVABILO K ODDAJI PONUDBE: KANALIZACIJA VRBOVO IN VRBICA I. FAZA

datum: 11.12.2013

kategorija: Razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE: KANALIZACIJA VRBOVO IN VRBICA I. FAZA

številka:   430-101/2013

datum:     11.12.2013

     

 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

1.            Povabilo k oddaji ponudbe:

 

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11; v nadaljevanju ZJN-2)

 

naročnik:  Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica              

                                              

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila : KANALIZACIJA VRBOVO IN VRBICA I. FAZA z dne 11.12.2013 pod št. objave JN15686/2013.

 

Projekt KANALIZACIJA VRBOVO IN VRBICA I. FAZA se sofinancira iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.

 

Razpisna dokumentacija Vrbovo in Vrbica I. faza

Rekapitulacija Vrbovo in Vrbica I. faza

Predračun Vrbovo I. faza

Predračun Vrbica I. faza

Tehnično poročilo Vrbovo I. faza

Tehnično poročilo Vrbica I. faza 

Prometna zapora Vrbovo in Vrbica

ar©tur