POVABILO K ODDAJI PONUDBE KANALIZACIJA PODGRAD II. FAZA

datum: 11.12.2013

kategorija: Razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE KANALIZACIJA PODGRAD II. FAZA

številka:    430-7/2013

datum:      09.12.2013

     

 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

1.            Povabilo k oddaji ponudbe:

 

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11; v nadaljevanju ZJN-2)

naročnik:  Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica              

Vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila : KANALIZACIJA PODGRAD II. FAZA  z dne 11.12.2013 oznaka naročila JN15688/2013.

 

Projekt KANALIZACIJA PODGRAD II. FAZA se sofinancira iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.

 

Razpisna dokumentacija

Predračun

Tehnično poročilo

Črpališče Podgrad

 Shema jaška

Situacija vodovoda (1. list)

Situacija vodovoda (2. list)

 Prometne zapore kanalizacija Podgrad II. faza

 

ar©tur