Javno naročilo za izdelavo zbiralnika za prevzem grezničnih odplak na CČN Ilirska Bistrica, I. Faza-gradbena dela

datum: 25.11.2011

kategorija: Razpisi

 

Štev. :             430-122/2011

Datum:           24.11.2011

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11; v nadaljevanju ZJN-2) naročnik: 

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica

                             

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila :

 

ZBIRALNIK ZA PREVZEM GREZNIČNIH ODPLAK NA CČN ILIRSKA BISTRICA I. FAZA – GRADBENA DELA I. FAZA – GRADBENA DELA

 

Na portalu javnih naročil je bilo z dnem 24.11.2011 oznaka JN13540/2011 objavljeno obvestilo o javnem naročilu, po odprtem postopku.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja Božič, telefon 05/71 12 305, fax  05/71 41 284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si

 

 S spoštovanjem,                                                               

                                                                                                                                           Župan:

                                                                                                                                         Emil Rojc

 

Razpisna dokumentacija

Popis gradbenih del

Popis strojnih del

Popis elektro inštalacij

Gradbena dela - tehnični opis

Strojna dela - tehnični opis in izračuni

Elektro dela - tehnični opis in izračuni

 

 

ar©tur