Dobava reševalnega vozila za nujno medicinsko pomoč

datum: 09.06.2011

kategorija: Razpisi

Štev. : 430-58/2011
 

                                                                 POVABILO K ODDAJI PONUDBE
v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju – (ZJN-2 in ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008,19/2010, 18/2011 v nadaljevanju ZJN-2)

 

                                              DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ


Na portalu javnih naročil je bilo pod oznako JN 6282/2011, dne 09.06.2011, objavljeno obvestilo o javnem naročilu, po odprtem postopku.
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

S spoštovanjem,

                                                                                                              Župan:
                                                                                                           Emil Rojc

 

 

Razpisna dokumentacija

 

ar©tur