Povabilo k oddaji ponudbe - Ureditev Kindlerjevega parka v Ilirski Bistrici

datum: 09.06.2011

kategorija: Razpisi

Štev. : 430-18/2011
Datum: 08.06.2011

 

                                                                 POVABILO K ODDAJI PONUDBE
v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju – (ZJN-2 in ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008,19/2010 v nadaljevanju ZJN-2)

 

                                             UREDITEV KINDLERJEVEGA PARKA V ILIRSKI BISTRICI


Na portalu javnih naročil je bilo z dnem 09.06.2011 oznaka JN 6256/2011 objavljeno obvestilo o javnem
naročilu, po odprtem postopku.
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktni osebi s strani naročnika sta ga. Katjuša Vadnjal, telefon 05/7112 322, elektronski naslov
in g. Simon Simčič, telefon 05/71 12 327, fax 05/71 41 284, elektronski
naslov .

 

S spoštovanjem,

                                                                                                              Župan:
                                                                                                           Emil Rojc

 

Kindlerjev park-razpisna dokumentacija

Kindlerjev park

Popis del za ureditev parka

ar©tur