Povabilo k oddaji ponudbe »Dobava električne energije za potrebe javne razsvetljave, poslovnih prostorov in javnih zavodov v občini Ilirska Bistrica«

datum: 03.06.2011

kategorija: Razpisi

 

Številka: 430-53/2011                                                                                                                                                      Datum: 03.06.2011

 

                                                         POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Predmet javnega razpisa:

»DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE JAVNE RAZSVETLJAVE, POSLOVNIH PROSTOROV IN JAVNIH ZAVODOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA«

V skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006) , ZJN-2A (Uradni list RS, št. 12/2008) in ZJN-2B(Uradni list št. 19/2010)

 

Na portalu javnih naročil, po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, z dne 03.06.2011 pod oznako JN5971/2011 je bil objavljen javni razpis za oddajo naročila.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na navedeni javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku najkasneje do: ura: 12:00 dne 15.07.2011.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

g. Simon Simčič

Elektronski naslov:

Telefon: 05/ 714-13-27

Telefax: 05/ 714-12-84

 

S spoštovanjem,

                                                                                                      Župan                                                                                                                                                                OBČINE ILIRSKA BISTRICA                                                                                                                                    Emil Rojc

 

Razpisna dokumentacija-elektrika

Seznam odjemnih mest

Seznam odjemnih mest v obcini llirska Bistrica

ar©tur