Povabilo k oddaji ponudbe - Komunalna oprema industrijske cone v Ilirski Bistrici 1. faza

datum: 18.05.2011

kategorija: Razpisi

 

Štev.: 430-37/2011                                                                                                                                                     Datum:  13.4.2011

 

                                                           POVABILO K ODDAJI PONUDBE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju – (ZJN-2 in ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010 v nadaljevanju ZJN-2) 

 

                           KOMUNALNA OPREMA INDUSTRIJSKE CONE V ILIRSKI BISTRICI 1. FAZA

 

Na portalu javnih naročil je bilo z dnem 13.4.2011 oznaka JN 3781/2011 objavljeno obvestilo o javnem naročilu, po odprtem postopku.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Simon Simčič, telefon 05/71 12 327, fax  05/71 41 284, elektronski naslov

 

S spoštovanjem,                                                                                              

                                                                                                              Župan:                                                                                                                                                         Emil Rojc

 

Razpisna dokumentacija - Industrijska cona I. faza

Tehnično poročilo - ceste, vodovod, kanalizacije

Tehnično poročilo - elektro instalacije

Tehnično poročilo - plinovod

Tehnično poročilo - TK in KATV

Strojne inštalacije

Ceste, kanalizacija, vodovod

EI - april 2011

TK - april 2011

ar©tur