Povabilo k oddaji ponudbe - kanalizacija in čistilna naprava Podgrad I. faza in vzdrževalna dela v javno korist na vodovodu Podgrad I. faza

datum: 24.03.2011

kategorija: Razpisi

 

Štev.:  430-11/2011                                                                                                                                                    Datum:  24.03.2011

 

                                                             POVABILO K ODDAJI PONUDBE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju – (ZJN-2 in ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010 v nadaljevanju ZJN-2) 

 

                                      KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA PODGRAD I. FAZA in                                              VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST NA VODOVODU PODGRAD I. FAZA

 

Na portalu javnih naročil je bilo z dnem 24.03.2011 oznaka JN2875/2011. objavljeno obvestilo o javnem naročilu, po odprtem postopku.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja Božič, telefon 05/71 12 305, fax  05/71 41 284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si

 

 

                                                                                                                                            Župan                                                                                                                                                                                Emil Rojc

 

Podgrad-razpisna dokumentacija

Podgrad tehnično poročilo-čistilna naprava

Podgrad tehnično poročilo-kanalizacija

Podgrad kanalizacija-rekapitulacija in zaključna dela

Podgrad kanalizacija-vodovod na čistilno napravo

Podgrad kanalizacija-elektrika in telefon na čistilno napravo

Podgrad čistilna naprava-rekapitulacija

Podgrad čistilna naprava-bazeni

Podgrad čistilna naprava-servisno upravni objekt

Podgrad čistilna naprava-strojne instalacije

Podgrad čistilna naprava-elektrika

Podgrad čistilna naprava-tehnološke inštalacije

Podgrad-vzdrževalna dela na vodovodu

 

ar©tur