Obvestilo o končanem natečajnem postopku

datum: 06.01.2011

kategorija: Razpisi

 

Številka:110-76/2010                                                                                                                                            Datum: 17.12.2010

 

 

ZADEVA: OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU

 

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št., 63/07-UPB3, 65/08) in 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, 139/2006) Občina Ilirska Bistrica obvešča, da je postopek javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta Vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo v Občinski upravi Občine Ilirska Bistrica, ki je bil objavljen dne 24.11.2010 spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si in v prostorih Zavoda za zaposlovanje, Uradu za delo v Ilirski Bistrici, končan. V izvedenem postopku je bil izbran ustrezni kandidat.

 

Neizbrani kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega natečaja, imajo pod nadzorom uradne osebe pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Andreja Derenčin, tel.št. 05 71 41 361, el. pošta: andreja.derencin@ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                                                           ŽUPAN                                                                                                                       Občine Ilirska Bistrica                                                                                                                                                        Emil ROJC

ar©tur