Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

datum: 07.07.2010

kategorija: Razpisi

V skladu z 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007, 94/2007, 100/2009, 49/2010) Občina Ilirska Bistrica objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo, s katero se na podlagi metode javne dražbe v najem odda poslovni prostor, pritličje desno, v stavbi Podgrad 12, 6244 Podgrad v izmeri 29,05 m2 za določen čas 5 let.

ar©tur