OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU

datum: 11.06.2010

kategorija: Razpisi

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14

6250 Ilirska Bistrica

 

Številka: 110-13/2010

Datum:09.06.2010

 

 

Zadeva: OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU

 

Občina Ilirska Bistrica obvešča, da na javnem natečaju za prosto delovno mesto občinskega redarja, ki je uradniško delovno mesto v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica, objavljeno na spletni strani Občine Ilirska Bistrica www.ilirska-bistrica.si, dne 23.3.2010, in pri Uradu za delo v Ilirski Bistrici, ni bil izbran nihče od prijavljenih kandidatov in javni natečaj ni uspel.

 

Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Karmen Pugelj, telefon 05/71 41 361, v času uradnih ur.

 

 

ŽUPAN

Občine Ilirska Bistrica

Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.

ar©tur