Obnova cestišča in izgradnja pločnika v naselju Bač

ar©tur