Heliosov sklad za ohranjanje čistih slovenskih voda

datum: 09.09.2009

kategorija: Razpisi

 

Heliosov sklad za ohranjanje čistih slovenskih voda

 

 

OŽIVLJANJE SLOVENSKIH VODNJAKOV 2009

 

Spoštovani!

Svetovna finančna in gospodarska kriza pomembno vpliva tudi na poslovanje podjetja Helios. Upadanje naročil je Helios občutil že v zadnjih mesecih preteklega leta, kar se je deloma nadaljevalo tudi v letu 2009. Na nastalo situacijo so se v podjetju najprej odzvali z različnimi ukrepi zniževanja stroškov, prestavitvijo nekaterih načrtovanih investicij in skrajšanjem delovnega tedna.

Glede na gospodarsko situacijo so bili v Heliosu primorani časovno zamakniti tudi objavo letošnjega razpisa Projekt oživljanja krajevnih vodnjakov v Sloveniji oz. dodelitev sredstev iz Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda. Razpis je bil objavljen, v soboto, 5. septembra 2009 v Delu. Z razpisom želijo pokazati, da se kljub težkim razmeram na trgu, zavedajo pomena nadaljevanja projekta za ohranjanje čistih slovenskih voda in splošnega osveščanja za ohranjanja čistega okolja.

 

TERMINSKI PLAN PROJEKTA

5. september 2009:              Objava razpisa v časopisu Delo 

Objava razpisa na spletni strani:  http://www.helios.si/slo/druzbena-odgovornost/1975

3. oktober 2009 :                  Rok občinam za oddajo prijav

21. oktober 2009:                 Izbor projektov - komisija

31. oktober 2009:                 Objava rezultatov razpisa v časopisu Delo

                                          Objava rezultatov razpisa na spletni strani www.helios.si

11. november 2009:             Podpis pogodb z izbranimi občinami

 

Več informacij: Andreja Roš, vodja projektov tržnega komuniciranja

andreja.ros@helios.si 

 

ar©tur