D-CARE

                                             PROJECTLOGO-D-CARE

Program: Podonavje (INTERREG Danube transnational programme)

Naslov projekta: Razvoj, pilotiranje in potrjevanje modelov pametne oskrbe v Podonavju za podporo socialnim inovacijam, izboljšanju kompetenc in podjetništva

Akronim: D-CARE

Nedavni neugodni demografski procesi so pustili pomemben pečat na delovni sili v celotnem Podonavju. Zaradi povečane mobilnosti so celotne regije ostale brez usposobljenih oseb. Mladi iščejo boljše možnosti za delo v večjih mestih ali tujini, zaradi česar ostareli ljudje na podeželju in v mestih živijo sami. Da bi oživili regije, spodbudili prebivalstvo k vključevanju v trg dela in hrati zagotovili dostop do storitev za starejšo populacijo je potrebno uvesti nove inovativne medsektorske storitve. Namen projekta D-care je vzpostavitev mednarodnega sodelovanja, ki bo oblikovalo, preizkusilo in upeljalo model iInovativnega učnega okolja za starejše od 55 let v 8 regijah Podonavja, ki bodo spodbujala zasnovo, preizkušanje in uvedbo storitev pametne oskrbe, ki bodo okrepile in integrirale regionalne socialne in zdravstvene sisteme z izboljšanjem kompetenc in ustvarjanjem inovativnih modelov pametne oskrbe. Podonavje mora bolje izkoristiti svoj potencial, ki ga ima v spreminjajočem se in raznolikem prebivalstvu.

Vizija projekta se uporablja od faze gradnje konzorcija. To pomeni, da predvideva strateško povezovanje na horizontalnni, vertikalni in geografski ravni, to je na ravni pristojnosti, dejavnosti in sektorjev. Projekt obravnava zgoraj omenjene družbene izzive prek treh glavnih stebrov delovanja:
1) Inovativna učna okolja
2) Pilotni projekti Pametne oskrbe, izvedeni v 5 projektnih regijah, za razvoj, testiranje, potrjevanje in izvajanje modelov pametne oskrbe
3) Transnacionalni učni center za oblikovanje politik pametne oskrbe
Rezultat projekta D-CARE je izboljašanje zmogljivosti in znanj za zapolnitev zaposlitvenih potreb prebivalstva in hrati zagotovitev storitev pametne oskrbe za starejšo populacijo v 8 podonavskih regijah.

Prioriteta: Inovativno in socialno odgovorno Podonavje

Specifični cilj: Povečanje kompetenc za gospodarsko in družbeno inoviranje

Partnerji:

University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hateganu" Cluj Napoca , Romania
Dr. Vasile Micu" Association, Romania
National Human Management Association, HU
Mayor's Office of the City of Kaba, Hungary
DBH Investment Venture Capital Fund Management Public Limited Company, Hungary
CedarNet Association, Hungary
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Czech Republic
Volunteer Center, Czech Republic
BioLAGO e.V., Germany
Gruenderschiff UG (haftungsbeschraenkt) & Co. KG, Germany
University of Ljubljana, Slovenia
RDA Green Karst, ltd., E Slovenia
Municipality Ilirska Bistrica, Slovenia
Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations – Varna, Bulgaria
National Alliance for Social Responsibility, Bulgaria
Johanniter Austria Research and Education, Austria
UIV-Urban Innovation Vienna, Austria
City of Prijedor, Bosnia & Herzegovina
Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region,  Bosnia & Herzegovina
Public Medical Sanitary Institution Institute of Oncology, Moldova
 

Pričetek izvajanja projekta: 1.7.2020

Zaključek projekta: 31.12.2022

Skupna vrednost projekta: 2.648.285,00 EUR, od tega prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj 2.054.556,25 EUR,  Evropski instrument sosedstva 107.440,00 EUR, Evropski sosedski instrument 89.046,00 EUR

Spletna stran Projekta: http://www.interreg-danube.eu/d-care

Kontakt: Boštjan Primc, Občina Ilirska Bistrica, bostjan.primc@ilirska-bistrica.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropski instrument sosedstva.

ar©tur