Kolesarski pas in površine za pešce Gregorčičeva in Bazoviška

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan

 

 

 

 

Cilj operacije Kolesarski pas in površine za pešce Gregorčičeva in Bazoviška je ureditev kolesarskega pasu in površin za pešce vzdolž Gregorčičeve in Bazoviške ceste od priključka Ulice Toneta Tomšiča do priključka Podgrajske ulice.

 

Projekt predvideva naslednje aktivnosti:

izgradnjo pločnika dolžine 40 m in širine 1,5 m na delu Gregorčičeve ceste zaradi umestitve novega prehoda za pešce, poleg tega pa bodo na celotnem območju Gregorčičeve in Bazoviške ceste urejene taktilne oznake na prehodih za pešce, namenjene slepim in slabovidnim.
ureditev novega prehoda za pešce na Gregorčičevi cesti. Ukrep predvideva ureditev cestne opreme – namestitev prometnih znakov ter izdelavo označb na vozišču.
Izvedbo gradnje kolesarskih povezav – Kolesarskega pasu z zarisom na cesti, kateri poteka obojestransko ob voznem pasu na Gregorčičevi in Bazoviški ulici v dolžini 1.253 m. Kolesarski pas je prilagojen prostorskim zmožnostim obstoječega pasu in je v povprečju širok 1,24 m.
Postavitev urbane opreme za kolesarje – postaja popravi si sam, katera bo postavljena v središču mesa ob trasi kolesarskega pasu. Postavljena bosta tudi dva števca kolesarjev z indukcijsko zanko, ki bosta štela število kolesarjev v obe smeri.

Skupna vrednost projekta, ki je pričel 1. 6. 2018 in traja 12 mesecev, znaša 166.585,96 EUR, od tega 84.630,04 EUR sofinancira KS (Kohezijski sklad).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega Kohezijskega sklada.

 

                                                                           logo-eu-skladi

                                                        www.eu-skladi.si

ar©tur