Spodbuditev kulturnega utripa v regiji 2

LEADER_logo.jpg

Program: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Naslov projekta: Spodbuditev kulturnega utripa v regiji 2

Akronim: Kulturni utrip 2

Operacija predvideva aktivnosti, ki bodo na območju LAS pripomogle k spodbudi razvoja vsebin  s področja kulture in izobraževanja, s tem pa se bo aktivno spodbujalo družbeno povezanost vseh skupin prebivalstva. 

Operacija spodbuditev kulturnega utripa v regiji 2 vsebinsko dopolnjuje in nadgrajuje projekt spodbuditev kulturnega utripa v regiji vlagatelja občine Pivka, z izboljšavo kulturne infrastrukture v mestu Ilirska Bistrica in ureditvijo sistema skupne informacijske mreže z informacijsko podporo, katera bo omogočila avtomatizacijo skupne informacijske mreže in s tem zmanjšala potrebno delo in stroške vzdrževanja projekta in zagotovila samodejno ažuriranje vsebin informacijske mreže. Projekt vsebuje tudi skupno promocijo izdelanega filmskega gradiva v projektu kulturni utrip vlagatelja občine Pivka.

Na področju kulture v območju LAS lokalni kulturni centri delujejo medsebojno nepovezano in brez skupne informacijske mreže, prav tako pa bi bilo potrebno vzpostaviti tudi usklajevanje na programskem območju. Zaradi majhne medsebojne oddaljenosti kulturnih centrov predstavljajo prebivalci območja potencialne uporabnike vseh centrov, zato je medsebojno povezovanje in deljenje informacij še toliko bolj pomembno.

Za izboljšanje kulturne infrastrukture bo v Domu na Vidmu v veliki dvorani popravljen oder, dodanih bo novih 48 sedežev za obiskovalce, nameščena bo tehnika za zajemanje in predvajanje zvoka ter upravljanje svetil, s popravilom prostora za prevajanje filmov. v dvorani bodo fiksno nameščeni zvočniki in svetila, kateri so potrebni za kvalitetno izvedbo gledaliških in filmskih predstav ter drugih dogodkov. V sklopu prenove bodo urejene tudi garderobe za igralce s pripadajočimi sanitarijami.
Z izvedbo del se bodo izboljšali pogoji za organizacijo prireditev in vzpostavila sodobna kulturna infrastruktura v mestu Ilirska Bistrica.

Partnerji projekta so:

  • Občina Ilriska Bistrica
  • Občina Pivka
  • Občina Postojna
  • Studio Proteus d.o.o.

Skupna vrednost projekta znaša 78.348,22 EUR, od tega 50.000 EUR sofinancira EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja).

Kontakt: Boštjan Primc, bostjan.primc@ilirska-bistrica.si

                                                                       LEADER_logo.jpg

                                                                       Razvoj podeželja 2014-2020

ar©tur