Rekonstrukcija partizanske Bolnišnice Zalesje

LEADER_logo.jpg

Program: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Naslov projekta: Rekonstrukcija partizanske Bolnišnice Zalesje

Akronim: Bolnišnica Zalesje

Pri načrtovani operaciji gre za spodbujanje razvoja podeželja skozi valorizacijo kulturne dediščine območja in hkrati ohranjanje kulturne dediščine skozi rekonstrukcijo partizanske bolnišnice Zalesje, katera je na tem mestu delovala v času 2. svetovne vojne.
Ostanki bolnišnice Zalesje ležijo na zahodnem delu Občine Ilirska Bistrica me vasjo Ostrožno Brdo in dolino Šmagurja. Gre za območje v osrčju Brkinov, katero je redko poseljeno in bogato z gozdovi. Zaradi odročne lege je bilo območje primerno za postavitev partizanske bolnišnice, katera je v brkinskih gozdovih ostala skrita pred sovražnikom.
Namen prijavljene operacije je obnoviti nekatere objekte partizanske bolnišnice v skladu z zgodovinskimi viri in pričevanji nekdanje posadke ter s tem pridobiti edinstven spomenik humanitarne dejavnosti pa tudi turistično točko, katera bo namenjena osveščanju o preteklosti ter spodbujanju turističnega razvoj območja, zlasti vasi Ostrožno Brdo, Prelože, Pregarje, Rjavče, Suhorje in zaselka Šmagur.
Na območju bolnice Zalesje bodo obnovljeni trije objekti – kuhinja, baraka za ranjence in operacijska baraka, objekti bodo opremljeni z repliko tedanjega preprostega pohištva ter opremljeni z razlagalnimi tablami. Med objekti bo urejena povezovalna pot, postavljene bodo usmerjevalne table ter izdelana brošura za promocijo ter osveščanje o pomenu te točke.
Urejena bolnišnica Zalesje bo vključena v turistično ponudbo občine in bo promovirana skozi aktivnosti TIC Ilirska Bistrica ter skozi delovanje Premske enote pokrajinskega muzeja v Kopru. Obe ustanovi bosta sodelovali kot partnerja pri operacij ter bodo v skladu s svojimi pristojnostmi sodelovale pri oblikovanju ponudbe ter oblike in besedil pri razlagalnih tablah, brošuri in drugih gradivih.
Po zaključku projekta bo bolnišnica upravljana s strani TIC Ilirska Bistrica, vključena bo v načrtovano tematsko kolesarsko pot, katera bo povezala Zalesje z mestom Ilirska Bistrica ter parkom vojaške zgodovine v Pivki.

Partnerji projekta so:

  • Občina Ilriska Bistrica
  • Turistično informativni center Ilirska Bistrica
  • Pokrajinski muzej Koper

Skupna vrednost projekta, ki se je izvajal od julija 2017 do septembra 2018 znaša 66.191,36 EUR, od tega 27.339,61 EUR sofinancira EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja).

Kontakt: Boštjan Primc,

Bolnišnica Zalesje

 

                                                                       LEADER_logo.jpg

                                                                       Razvoj podeželja 2014-2020

                                                                       Program razvoja podeželja

ar©tur