CROSSMOBY

Logo_CROSSMOBY

Program: INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Naslov projekta: Čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa

Akronim: CROSSMOBY

CROSSMOBY je strateški projekt programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, katerega glavni cilj je oblikovanje novih, čezmejnih in trajnostnih storitev za potnike ter izboljšanje prometnega načrtovanja znotraj programskega območja, in sicer preko pilotnega projekta nove železniške čezmejne potniške storitve (CROSSMOBY vlak) in drugih čezmejnih pilotnih projektov pod dežnikom CROSSMOBY, kakor tudi preko novih pristopov pri načrtovanju čezmejne trajnostne mobilnosti, vključno z čezmejnim strateškim akcijskim načrtom.

CROSSMOBY se sofinancira preko programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014-2020, Prednostna os 2 – Prednostna naložba 4e – Mobilnost in intermodalnost, saj prispeva tudi k izboljšanju zmogljivosti načrtovanja intermodalnih storitev potniškega prometa, z namenom zmanjšanja emisij CO2 znotraj programskega območja. 

Preko projekta CROSSMOBY se bo oblikovala skupna strategija za čezmejno mobilnost, da se zagotovi primernejšo čezmejno mobilnost na celotnem območju ter izboljša možnosti za čezmejno trajnostno mobilnost. 

Partnerji projekta so:

  • Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina
  • Università Cà Foscari Venezia
  • Veneto Strade SpA
  • Urbanistični inštitut Republike Slovenije
  • Regionalni razvojni center Koper
  • Posoški razvojni center
  • Občina Ilirska Bistria
  • GECT Euregio Senza Confini r.l.

Skupna vrednost projekta, ki je pričel 1. 9. 2018 traja 36 mesecev, znaša 4.117.387,76 EUR, od tega 3.499.779,57 EUR sofinancira ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj).

Kontakt: Boštjan Primc,

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

                                                                           logo-eu-skladi

                                                        www.eu-skladi.si

ar©tur