Komunalno opremljanje industrijske cone Plama

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan

Komunalno opremljanje industrijske cone Plama

Industrijska cona Plama se nahaja južno od naselja Hrušica in severozahodno od naselja Podgrad, v neposredni bližini glavne državne ceste, ki predstavlja do izgradnje avtoceste Postojna/Divača – Jelšane  glavno prometno povezavo med mednarodnim pristaniščem v Reki (Republika Hrvaška), mednarodnim pristaniščem Koper in Trstom (Republika Italija), kar je privlačno za podjetja, ker so tako v bližini hrvaškega kot tudi italijanskega tržišča. Cona meri skupaj približno 62 ha, pri čemer je sedaj komunalno opremljenih približno 16 ha cone.

Skozi izvedbo investicije bodo komunalno opremljena zemljišča v jugozahodnem delu cone v površini 3,85 ha, s čimet bodo pridobljena nova komunalno urejena zemljišča. Komunalna ureditev obsega ureditev ceste s spremljajočo infrastrukturo, obnova dela obstoječega vodovoda in izgradnja novega vodovoda do novih površin ter izgradnjo elektro enegretskega omrežja.

Skozi izvedbo investicije se bodo izboljšali pogoji za poslovanje obstoječih ter nastanek, rast in razvoj novih gospodarskih subjektov ter posledično izboljšanje pogojev za nastanek novih delovnih mest z ureditvijo komunalne infrastrukture v IC Plama.

Vrednost investicije je ocenjena na 426.270 evrov, od katerih prispeva Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev proračuna RS 280.000 evrov, preostanek pa zagotavlja Občina Ilirska Bistrica iz lastnih sredstev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

                                                                           logo-eu-skladi

                                                        www.eu-skladi.si

ar©tur